Giám sát việc thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện Đạ Huoai 

Vừa qua (từ ngày 19/8/2013- 21/8/2013), Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề “Giám sát việc thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị” trên địa bàn huyện Đạ Huoai tại Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân thị trấn Mađaguôi, thị trấn ĐạM’ri cùng các cơ quan liên quan. Tại các đơn vị được giám sát, Đoàn Giám sát đã nghe báo cáo việc quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị; kiểm tra hồ sơ, tài liệu và chất vấn làm rõ các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch.

Kết quả giám sát cho thấy: Công tác lập, phê duyệt và điều chỉnh các đồ án quy hoạch đô thị đã cơ bản đúng quy trình, thủ tục quy định. Trong việc triển khai thực hiện và quản lý quy hoạch từng bước được triển khai thực hiện với 23 dự án, công trình được giải phóng và bàn giao mặt bằng để thi công, nhất là các công trình giao thông trên địa bàn 2 thị trấn. Công tác quản lý kiến trúc, không gian, cảnh quan đô thị cơ bản được 2 thị trấn và các phòng, ban chức năng thực hiện theo đúng đồ án, thiết kế, quy chế quản lý... .Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại: Thời gian lập và điều chỉnh quy hoạch quá dài so với quy định, từ đó dẫn đến những hạn chế và tồn tại khác. Việc đầu tư phát triển hạ tầng đô thị tốc độ triển khai chậm, nhất là công trình cấp nước sinh hoạt.... Việc xử lý vi phạm về sử dụng đất, về trật tự xây dựng chưa cương quyết và không đúng quy định... Đoàn giám sát đã kiến nghị UBND huyện cần khắc phục, chấn chỉnh một số vấn đề trong thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị ./.