Công khai TTHC cấp xã 

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ ÁP DỤNG
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠ HUOAI

(102 TTHC)

I

Lĩnh vực Tư pháp (32 Thủ tục, Quyết định 2870/QĐ-UBND 29/12/2017) tải QĐ QĐ 

1

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiếm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

2

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

3

Thủ tục đăng ký khai sinh

4

Thủ tục đăng ký kết hôn

5

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

6

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

7

Thủ tục đăng ký khai tử

8

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

9

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

10

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

11

Thủ tục đăng ký giám hộ

12

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

13

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

14

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

16

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

17

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

18

Thủ tục đăng ký lại khai tử

19

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch tại UBND cấp xã nơi quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch

20

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước

21

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

22

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

23

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tố chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

25

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

26

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

27

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính họp đồng, giao dịch đã được chứng thực

28

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

29

Thủ tục chứng thực di chúc

30

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

31

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

32

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

II

Lĩnh vực Đất đai (1 thủ tục, Quyết định 1915/QĐ-UBND ngày 07/9/2015) tải QĐ

1

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

III

Lĩnh vực công nghiệp (3 thủ tục, Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 30/7/2015) tải QĐ tại đây

1

Cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

3

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuẩt rượu để chế biến lại

IV

Lĩnh vực quản lý Công nghiệp ( 1 thủ tục, QĐ 1440/QĐ-UBND ngày 13/7/2012)

tải QĐ

1

Thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp

V

Lĩnh vực Nông nghiệp, phát triển nông thôn (5 thủ tục, QĐ 2259/QĐ-UBND ngày 18/10/2017) tải QĐ

1

Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

2

Đăng ký khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng trồng bằng vốn tự có khi chuyến sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

3

Xác nhận của Ưỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

4

Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cố thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân.

5

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

VI

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (5 thủ tục, QĐ 1632/QĐ-UBND ngày 25/7/2017) tải QĐ

1

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

2

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

3

Giải thnhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

4

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

5

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

VII

Lĩnh vực Văn hóa (3 thủ tục, Quyết định 1648/QĐ-UBND ngày 28/7/2016) tải QĐ

1

Công nhận gia đình văn  hóa

2

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

3

Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở

VIII

Lĩnh vực Nội vụ (11 thủ tục, QĐ 166/QĐ-UBND ngày 20/01/2017) tải QĐ

1

Thủ tục tặng Giây khen của Chủ tịch UBND câp xã vê thực hiện nhiệm vụ chính trị;

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề;

3

Thủ tục tặng Giây khen của Chủ tịch UBND câp xã vê thành tích đột xuất;

4

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiên.

T5

Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

6

Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

7

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo

8

Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

9

Thủ tục đăng ký người vào tu

10

Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

11

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

XIX

Lĩnh vực LĐTBXH (27 thủ tục, Quyết định 160/QĐ-UBND ngày 20/01/2017) tải QĐtải QĐ

1

Thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội

2

Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội

3

Thủ tục chi trả trợ cấp hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi ncri cư trú trong cùngđịa-bản huyên, thành phố thuộc tỉnh

4

Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh

5

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng khi đối tượng bảo trợ xã hội chết

6

Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội

7

Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật, hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho hụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi

8

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt

9

Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

10

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng người khuyết tật

11

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

12

Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

13

Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí cựu chiến binh

14

Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

15

Thủ tục trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên là con người có công với cách mạng

16

Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng “ Tổ quốc ghi công”

17

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ

18

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

19

Thủ tục giải quyết chê độ trợ câp thờ cúng liệt sĩ

20

Thủ tục xác nhận hô sơ và giải quyêt trợ câp cho người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

21

Thủ tục thực hiện trợ câp đôi với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

22

Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng

23

Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

24

Thủ tục giải quyêt mai táng phí đôi với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

25

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất đôc hóa hoc

26

Thủ tục hưởng chê độ ưu đãi đôi với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bi nhiễm chất đôc hoá học

27

Thủ tục lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cho người có công với cách mạng và thân nhân

X

Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư, phòng chống tham nhũng (8 thủ tục, Quyết định 1790/QĐ-UBND ngày 11/8/2017)  tải QĐtải QĐ

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

2

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

3

Tiếp công dân tại cấp huyện

4

Xử lý đơn tại cấp huyện

5

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

6

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

7

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

8

Thủ tục thực hiện việc giải trình

XI

LĨNH VỰC DÂN TỘC (2 thủ tục, Quyết định 2542/QĐ-UBND ngày 17/11/2016) tải QĐ

1

Bình xét, công nhận người có uy tín trong đng bào dân tc thiểu số

2

Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III

XII

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật (2 thủ tục, QĐ 2519/QĐ-UBND ngày 17/11/2017, ) tải QĐ

1

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

2

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

XIII

Lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư ( theo QĐ 2871 ngày 29/12/2017, 02 TTHC) tải QĐ

1

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

2

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu