Danh bạ điện thoại 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC CƠ QUAN TRONG TỈNH

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Số điện thoại

Số Fax

1

Tỉnh ủy

3822383

3821037 - 3540973

2

Ủy ban nhân dân tỉnh

3822307

3821138

3

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

3823668 - 3822821

3540336 - 3531703

4

Ủy ban MTTQVN tỉnh

3822322

3811236

5

Liên đoàn Lao động tỉnh

3822076

3810938

6

Công đoàn Viên chức tỉnh

3811076

7

Tỉnh đoàn Lâm Đồng

3810950 - 3822318

3833285

8

Hội Nông dân tỉnh

3822323

3811158

9

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

3549518 – 3822380

10

Hội Cựu chiến binh tỉnh

3822729

3826548

11

Hội Chữ thập đỏ

3822414

3833330

12

Hội Luật gia

3822000

13

Hội Nhà báo tỉnh

3829685

14

Hội Văn học nghệ thuật

3823183

15

Liên minh các HTX

3821180

16

Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật

3533247

3533247

17

Hội Sinh vật cảnh

3700757

18

Ban Dân tộc

3812114

3813235

19

Ban Quản lý các khu công nghiệp

3549103

3549104

20

Ban Quản lý dự án Đầu tư Khu VH - TT

3532657

3532659

21

Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng

3531909

22

Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm

3531537

3531537

23

Bảo hiểm Xã hội

3827558

3835560

24

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

3822100 - 3822306

3821329

25

Công an tỉnh

3889020

3821666

26

Cục Thống kê

3540134

3822314

27

Cục Thuế

3822090

3822199

28

Đài Phát thanh – Truyền hình

3822072

3829510

29

Kho bạc Nhà nước tỉnh

3820640

3532195

30

Sở Công thương

3822295

3828953

31

Sở Giao thông Vận tải

3822275

3827726

32

Sở Giáo dục và Đào tạo

3532586

3833723

33

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3822311

3834806

34

Sở Khoa học và Công nghệ

3826488

3824941

35

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

3822165

3836827

36

Sở Nội vụ

3822393

3834054

37

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

3822049

3828630

38

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

3822451 - 3577606

39

Sở Tài chính

3820060

3836719

40

Sở Tài nguyên và Môi trường

3824144

3834589

41

Sở Tư pháp

3822230

3834542

42

Sở Thông tin và Truyền thông

3541546

3541547

43

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

3822141

3833086

44

Sở Xây dựng

3822267

3832654

45

Sở Ngoại vụ

3821034

3597000

46

Sở Y tế

3822336

3827524

47

Thanh tra tỉnh

3822343

3834175

48

Tòa án Nhân dân tỉnh

3822251

3832058

49

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

3812724

3532214

50

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

3832964

3811656

51

Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh

3816157

3829548 – 3829547

52

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh

3532779

3532567

53

Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà

3823953

3813645

54

Vườn Quốc gia Cát Tiên

0613.669273

55

Thành ủy Đà Lạt

3822010

3810936

56

TT-HĐND thành phố Đà Lạt

3822633

57

UBND thành phố Đà Lạt

3822386

3823070

58

Thành ủy Bảo Lộc

3864173

3711464

59

TT-HĐND thành phố Bảo Lộc

3711376

60

UBND thành phố Bảo Lộc

3864001

3865464

61

Huyện ủy Bảo Lâm

3877044

3961749

62

TT-HĐND huyện Bảo Lâm

3877044

63

UBND huyện Bảo Lâm

3877027

3960670

64

Huyện ủy Cát Tiên

3884004

3884550

65

TT-HĐND huyện Cát Tiên

3884005

3884455

66

UBND huyện Cát Tiên

3884005

3884455

67

Huyện ủy Đạ Huoai

3874366

3874685

68

TT-HĐND huyện Đạ Huoai

3874208

69

UBND huyện Đạ Huoai

3874338

3874258

70

Huyện ủy Đạ Tẻh

3880347

3880004

71

TT-HĐND huyện Đạ Tẻh

3949004

72

UBND huyện Đạ Tẻh

3880348

3880150

73

Huyện ủy Đam Rông

3698206

3698205

74

TT-HĐND huyện Đam Rông

3698202

75

UBND huyện Đam Rông

3616040

3616086

76

Huyện ủy Đơn Dương

3847354

3848849

77

TT-HĐND huyện Đơn Dương

3620542

78

UBND huyện Đơn Dương

3848743

3848743

79

Huyện ủy Đức Trọng

3843133

3842138

80

TT-HĐND huyện Đức Trọng

3648877

81

UBND huyện Đức Trọng

3841035

3844132

82

Huyện ủy Di Linh

3871742

3871742

83

TT-HĐND huyện Di Linh

3870886

84

UBND huyện Di Linh

3870365

3870365

85

Huyện ủy Lâm Hà

3850321

3851040

86

TT-HĐND huyện Lâm Hà

3851933

87

UBND huyện Lâm Hà

3850329

850340

88

Huyện ủy Lạc Dương

3839054

3839749

89

TT-HĐND huyện Lạc Dương

3839062

90

UBND huyện Lạc Dương

3839040

3839176