Dân tộc - Dân cư 

Đạ Huoai là huyện nằm ở phía Nam tỉnh Lâm Đồng, được thành lập từ tháng 6/1986. Địa hình thuộc vùng đồi núi, có độ cao trung bình hơn 500m, diện tích tự nhiên 49.529 ha, dân số trên 35.200 người; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có gần 7400 người chiếm hơn 20% dân số, gồm 16 dân tộc anh em cùng sinh sống đan xen, Đạ Huoai là nơi cư trú lâu đời của đồng bào các dân tộc thiểu số Mạ, K’Ho (là dân tộc bản địa gốc tây nguyên); đồng bào dân tộc Mạ có 4.137 người chiếm 53,78%; dân tộc K’Ho có 2.202 người chiếm 28,62%; dân tộc Mường 727 người chiếm 9,45%; dân tộc Nùng 257 người chiếm 3,34%; các dân tộc Tày, Hoa, Chứt, Vân Kiều, Dao, Chơ ro, Sán Chay, Thái, Khơ me chiếm 6%.... các dân tộc thiểu số được phân bố sinh sống ở 8 xã, 2 thị trấn với 61 thôn, tổ dân phố. Huyện hiện có 03 xã thuộc vùng sâu có đông đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống.