Hội liên hiệp phụ nữ 

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Hội LHPN huyện Đạ Huoai.

Địa chỉ: Tổ dân phố 5-Thị trấn Madaguôi-Đạ Huoai - Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633 874.222

Email:  @lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

01

Trần Thị Thu Hằng

- Chủ tịch

- Điện thoại:  0633.874.222

- Di động: 0165.68.55.189

- Email: @lamdong.gov.vn

Phụ trách chung

 

02

 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

- Phó Chủ tịch

- Điện thoại:

- Di động: 0935.420.123
- Email: @lamdong.gov.vn

 

 03

 

Phạm Thị Tuyết

- Phó Chủ tịch

- Điện thoại:

- Di động:
- Email: @lamdong.gov.vn