Hội Nông dân 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Hội Nông dân Đạ Huoai

Địa chỉ: Tổ dân phố 5-Thị trấn Madaguôi-Đạ Huoai - Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633.874.581

Email: @lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

01

Phạm Hoàng Hạnh

- Chủ tịch

- Điện thoại: 0633.874.581

- Di động: 0913.125.110

- Email: @lamdong.gov.vn

Phụ trách chung

 

02

 Cấn Kim Khôi

- Phó Chủ tịch

- Điện thoại:

- Di động: 01652.241.008
- Email: @lamdong.gov.vn

 

 03

 

Nông Thị Huyền

- Phó Chủ tịch

- Điện thoại:

- Di động:
- Email: @lamdong.gov.vn