Phòng Kinh tế hạ tầng 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan:

Tên cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Địa chỉ: Tổ dân phố 13 - TT Cát Tiên - Cát Tiên - Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.884.733           

Email: kthtcattien@lamdong.gov.vn


 

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm trách

01

NGUYỄN CAO TRÍ

- Chức vụ: Trưởng Phòng

- Điện thoại: 02633.884.733 

- Email: trinc@lamdong.gov.vn

Phụ trách chung

02

NGUYỄN ĐỨC THẢO
- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

- Điện thoại: 02633.884.733 

- Email: thaond@lamdong.gov.vn

 

Quản lý nhà nước về xây dựng.

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

 

File toàn văn của quyết định