Tác hại của ma túy và biện pháp phòng chống 

Phim tư liệu tuyên truyền trong tháng hành động phòng chống ma túy tháng 06/2018 do Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy phối hợp với VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.


Ma túy là gì, hậu quả do tệ nạn ma túy gây ra, các loại ma túy thường gặp ở nước ta hiện nay, kỹ năng phòng, chống ma túy.