Skip navigation links
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thông tin lãnh đạo
Các phòng ban
Danh bạ
Bản đồ
Điều kiện và Tiềm năng
Hệ thống văn bản
Toàn bộ văn bản
C/O - Mẫu D
Đầu tư
Môi trường
Tài chính
Thuế
Xây dựng
Đất đai
Lao động
VB Ban Quản Lý các KCN
Công bố thông tin Dự án đầu tư Nhà ở Công nhân
0004.jpeg
Thủ tục hành chính
Hướng dẫn triển khai
Thông tin công bố
Thủ tục một cửaExpand Thủ tục một cửa
Giấy chứng nhận đầu tư
Lao động
Xây dựng
Văn phòng đại diện
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Tin tức hoạt động
Thông tin chung
Sự kiện nổi bật
Dư án kêu gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi đầu tư
Chính sách của tỉnh
Thông tin doanh nghiệp
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước và gặp mặt các nhà đầu tư năm 2016
Công khai ngân sách
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản chỉ đạo - hướng dẫn về đầu tư

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 743 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
388/KCN-NV 08/11/2019 V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
387/KCN-NV 08/11/2019 V/v lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
386/KCN-NV 06/11/2019 V/v xử lý phản ánh về mùi phát sinh từ dự án nhà máy sản xuất tơ và dệt lụa tơ tằm tại KCN Phú Hội
384/TĐTKKT-KCN 06/11/2019 V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình thuộc dự án Nhà máy sản xuất tơ và dệt lụa tơ tằm Việt Nam (mở rộng)
382/KCN-NV 06/11/2019 V/v báo cáo tình hình thực hiện chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng CHính phủ
380/KCN-NV 05/11/2019 V/v đề nghị chấp thuận sử dụng người lao đồng nước ngoài
378/KCN-VP 05/11/2019 V/v rà quét, xử lý, mã độc chiến dịch tấn công mạng có chủ đích (APT)
377/KCN-NV 05/11/2019 V/v hoàn trả kinh phí hỗ trợ khuyến công
96/BC-KCN 05/11/2019 Báo cáo sơ kết chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
95/BC-KCN 05/11/2019 Báo cáo kết quả tự rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội
94/BC-KCN 05/11/2019 Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020
376/KCN-NV 05/11/2019 V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao đọng nước ngoài
32/KH-KCN 29/10/2019 Kế hoạch hành động về lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030
367/KCN-NV 29/10/2019 V/v Công ty TNHH Phân bón Cao Nguyên Xanh hoạt động không đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
366/KCN-NV 28/10/2019 V/v gửi hồ sơ đề nghị xét duyệt công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" theo quy định
359/KCN-VP 23/10/2019 Báo cáo thực hiện Nghị quyết 19-NQ-TW của Hội nghị trung ương 6 khóa XII
360/KCN-NV 23/10/2019 Nộp phì sử dụng hạ tầng năm 2019 và nợ các năm trước (lần 2)
361/KCN-NV 23/10/2019 Nộp phí sử dụng hạ tầng năm 2019 và nợ các năm trước (lần 2)
362/KCN-NV 23/10/2019 Nộp phí sử dụng hạ tầng năm 2019 và nợ các năm trước (lần 2)
350/KCN-NV 18/10/2019 Chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
348/KCN-VP 17/10/2019 Xây dựng kế hoạch hành động, thực hiện mục tiêu và giải pháp về phát triển bền vữngđến năm 2030
84/BC-KCN 17/10/2019 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2019 (từ ngày 15/9/2019-15/10/2019) kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2019
349/KCN-NV 17/10/2019 Đề nghị chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài
25/GM-KCN 15/10/2019 Về việc triển khai dự án đàu tư xây dựng hệ thống cấp nước KCN Lộc Sơn
30/KH-KCN 14/10/2019 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Văn bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng Thông tin điện tử Lâm Đồng
Dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống văn bản của tỉnh
Th6ng tin doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
  
 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3549103 - Fax: 0263.3549104 - Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://liza.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này