Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác giữa Ban Quản lý KKT, KCN Bình Phước, Đồng Nai và Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2019 

Ngày 26/04/2019 tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, Ban quản lý các KCN Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác lần thứ nhất năm 201 9 với sự tham dự của lãnh đạo 03 Ban quản lý và các phòng, đơn vị trực thuộc.


Theo báo cáo tại hội nghị, trong thời gian vừa qua, các Ban Quản lý đã thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, cách thức xử lý nghiệp vụ…liên quan đến các lĩnh vực: đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động, cải cách hành chính và kinh nghiệm thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”... Từ đó, cán bộ công chức, viên chức của các Ban quản lý đã học tập được nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, đi sâu các lĩnh vực về chuyên môn nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả công tác trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó đã tổng hợp các bất cập về cơ chế chính sách, những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp gặp phải để tổng hợp, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung trong thời gian tới.

 Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình hợp tác giữa 03 Ban Quản lý thời gian qua vẫn chưa đạt kỳ vọng của lãnh đạo 03 ban, chủ yếu mới dừng ở việc trao đổi, hỗ trợ kinh nghiệm cho nhau trong hoạt động quản lý, cung cấp thông tin về chính sách ưu đãi đầu tư và các lĩnh vực ưu tiên mời gọi đầu tư…Riêng việc hỗ trợ trong công tác xúc tiến đầu tư vẫn còn hạn chế...   

Lãnh đạo 03 Ban Quản lý đã thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Chương trình hợp tác trong những tháng còn lại của năm 2019 với các nội dung như sau:

Tiếp tục cung cấp cho nhau các thông tin tổng quan về tình hình hoạt động của các ban, chính sách ưu đãi đầu tư và các lĩnh vực ưu tiên mời gọi đầu tư của tỉnh, tăng cuòng hỗ trợ nhau trong công tác xúc tiến đầu tư.   

Hàng tháng tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ và công tác chuyên môn của các phòng, đơn vị trực thuộc của Ban Quản lý thông qua đơn vị được giao đầu mối của mỗi Ban.

Tăng cường liên kết Văn phòng, các Phòng của 03 Ban Quản lý để trao đổi, học tập kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ.

Thống nhất Tổng kết năm 2019 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai thực hiện.

Phòng Quy hoạch Xây dựng