TTHC cấp xã áp dụng tại thành phố Bảo Lộc 

                    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

STT

LĨNH VỰC

Căn cứ pháp lý

 

 

Lĩnh vực Tư pháp (32)

 

 

 

Liên thông TTHC đăng ký khai sinh (2)

QĐ 2870/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

1

1

Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

2

2

Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

 

TTHC lĩnh vực Hộ tịch (17)

3

1

Đăng ký khai sinh

4

2

Đăng ký kết hôn

5

3

Đăng ký nhận cha, mẹ, con 

6

4

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

7

5

Đăng ký khai tử 

8

6

Đăng ký khai sinh lưu động 

9

7

Đăng ký kết hôn lưu động 

10

8

Đăng ký khai tử lưu động 

11

9

Đăng ký giám hộ 

12

10

Đăng ký chấm dứt giám hộ 

13

11

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 

14

12

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

15

13

Đăng ký lại khai sinh 

16

14

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 

17

15

Đăng ký lại kết hôn 

18

16

Đăng ký lại khai tử 

19

17

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch tại UBND cấp xã nơi  quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

 

 

Lĩnh vực Nuôi con nuôi (2)

20

1

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước 

21

2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 

 

 

Thủ tục Chứng thực (11)

22

1

Cấp bản sao từ sổ gốc 

23

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

24

3

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 

25

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 

26

5

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 

27

6

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 

28

7

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 

29

8

Chứng thực di chúc 

30

9

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 

31

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 

32

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 

 

 

Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật (2)

2519/QĐ-UBND 17/11/2017

33

1

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật 

34

2

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 

 

 

Lĩnh vực đất đai (1)

 

35

1

Hòa giải tranh chấp đất đai

QĐ 1915/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng

 

 

Lĩnh vực giáo dục (5)

 

36

1

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 

1632/QĐ-UBND ngày 25/7/2017

37

2

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 

38

3

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục 

39

4

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 

40

5

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 

 

 

Lĩnh vực khiếu nại, tổ cáo (8)

 

41

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu  

1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

 

42

2

Giải quyết tố cáo

43

3

Tiếp công dân  

44

4

Xử lý đơn thư 

45

5

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

46

6

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 

47

7

Tiếp nhận yêu cầu, giải trình 

48

8

Thực hiện việc giải trình 

 

 

Lĩnh vực văn hóa – thể dục thể thao (3)

 

49

1

Thành lập các câu lạc bộ Thể dục- thể thao quần chúng 

Quyết định 1794/QĐ-UBND ngày 11/9/2018

50

2

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (thư viện có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản) 

51

3

Công nhận “Gia đình văn hóa” 

 

 

Lĩnh vực Lao động – Thương binh – Xã hội (27)

 

 

 

Bảo trợ xã hội – Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

QĐ 160-UBND ngày 20/1/2017

52

1

Hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội 

53

2

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội 

 

54

3

Chi trả trợ cấp hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh 

 

55

4

Quyết định trợ cấp xã hôi hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh 

 

56

5

Hỗ trợ chi phí mai táng khi đối tượng bảo trợ xã hội chết 

 

57

6

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội 

 

58

7

Trợ cấp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật, hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi 

 

59

8

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt 

 

60

9

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng 

 

61

10

Hỗ trợ chi phí mai táng người khuyết tật 

 

 

 

Người có công

 

62

1

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 

 

63

2

Giải quyết mai táng phí đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 

 

64

3

Giải quyết trợ cấp mai táng phí cựu chiến binh 

 

65

4

Giải quyết trợ cấp mai táng phí cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 

 

66

5

Trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên là con người có công với cách mạng 

 

67

6

Đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” 

 

68

7

Lập hồ sơ đề nghị trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ

 

 

69

8

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 

 

70

9

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

 

71

10

Xác nhận hồ sơ và giải quyết trợ cấp cho người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

 

72

11

Thủ tục thực hiện trợ cấp đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

 

73

12

Thực hiện trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng

 

 

74

13

Thực hiện trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

 

75

14

Giải quyết mai táng phí đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

 

 

76

15

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

 

77

16

Hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

 

78

17

Lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cho người có công với cách mạng và thân nhân

 

 

 

 

Lĩnh vực Dân tộc (Ban dân tộc) (2)

 

79

1

Công nhận người có uy tín trong đông bào dân tộc thiểu số

 

QĐ 1368/QĐ-UBND ngày 6/7/2018

80

2

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 

 

 

Lĩnh vực Nội vụ (14)

 

 

 

Thi đua khen thưởng

 

81

1

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

QĐ 166/QD-UBND ngày 20/1/2017

82

2

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích  thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

83

3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 

84

4

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

Quyết đinh 785/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

 

 

Lĩnh vực tôn giáo

85

1

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

 

86

2

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 

87

3

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

88

4

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường.

 

89

5

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn

 

90

6

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

91

7

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã, phường.

 

92

8

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã, phường, thị trấn khác

 

93

9

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

94

10

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã, phường, thị trấn của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

 

 

Lĩnh vực Công nghiệp (4)

 

95

1

Đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp

 

QĐ 1440/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh

96

2

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

QĐ 1643/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh

97

3

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

98

4

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

 

 

 

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (5)

 

 

 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2259/QĐ-UBND ngày 18/10/2017

99

1

Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

 

 

 

Lâm nghiệp

100

1

Đăng ký khai thác và tận dụng gỗ trên đất rừng trồng bằng vốn tự có khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

 

101

2

Xác nhận của UBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

 

102

3

Xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân

 

 

 

Bảo vệ thực vật

103

4

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo về thực vật

 

 

 

Lĩnh vực kế hoạch đầu tư (2)

QĐ 1369/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

104

1

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu

 

105

2

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu