Skip navigation links
Trang chủ
Thành ủy
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Thông tin đầu tư
Dành cho du khách
Thư viện ảnh
Sơ đồ site
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử văn hóa
Dân tộc - Dân cư
Cơ sở hạ tầng
Tổng quan KT-XH
Dân tộc
Tin tức Sự kiện
Thành ủy Bảo Lộc
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Cải cách hành chính
AseanExpand Asean
Các phường xãExpand Các phường xã
Đài Truyền thanh - Truyền hình
Gương người tốt, việc tốtExpand Gương người tốt, việc tốt
Kho Bạc
Văn bản chỉ đạo
UBND tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Thông tin cần biết
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm ĐồngExpand Tỉnh Lâm Đồng
Sơ đồ site
Thông tin tuyên truyền
Thông tin bầu cử
Tiểu sử tóm tắt
Tin tức, hoạt động bầu cử
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Khoa học - Công Nghệ
Tin tức
Văn bản
Công khai ngân sách
Phổ biến pháp luật
noimg Số lượt truy cập

 Cải cách hành chính

QUYẾT ĐỊNH

 

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2014

của UBND thành phố Bảo Lộc

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số  166 /QĐ-UBND ngày  25 /01/2014 của UBND thành phố Bảo Lộc)

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014, ban hành kèm theo Quyết định số 166 /QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đề ra kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính như sau:

            Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành Danh mục các thủ tục hành chính áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008
            Nhấn vào đây để download toàn văn quyết định
            Quyết định về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế “một cửa” tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả thuộc UBND thành phố Bảo Lộc

             Nhấn vào đây để download toàn văn quyết định

            Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012, ban hành kèm theo Quyết định số 3676/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của UBND thành phố Bảo Lộc, Ủy ban nhân dân thành phố đề ra kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2012 như sau:
Các tin khác
Trang sau >>
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: UBND Thành Phố Bảo Lộc.
Chịu trách nhiệm nội dung: Phòng Văn hóa và Thông tin 
Địa chỉ: Số 2 Hồng Bàng - Phường 1 - Thành phố Bảo Lộc
Điện thoại: 023.3864001 - 0263.3864022 - Fax: 0263.3865464 - 0623.3864022.  Email: vhttbaoloc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn baoloc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này