Skip navigation links
Trang chủ
Thành ủy
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Thông tin đầu tư
Dành cho du khách
Thư viện ảnh
Sơ đồ site
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử văn hóa
Dân tộc - Dân cư
Cơ sở hạ tầng
Tổng quan KT-XH
Dân tộc
Tin tức Sự kiện
Thành ủy Bảo Lộc
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Cải cách hành chính
AseanExpand Asean
Các phường xãExpand Các phường xã
Đài Truyền thanh - Truyền hình
Gương người tốt, việc tốtExpand Gương người tốt, việc tốt
Kho Bạc
Văn bản chỉ đạo
UBND tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Thông tin cần biết
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm ĐồngExpand Tỉnh Lâm Đồng
Sơ đồ site
Thông tin tuyên truyền
Thông tin bầu cử
Tiểu sử tóm tắt
Tin tức, hoạt động bầu cử
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Khoa học - Công Nghệ
Tin tức
Văn bản
Công khai ngân sách
Phổ biến pháp luật
noimg Số lượt truy cập

 Đảng bộ thành phố Bảo Lộc-> Chuyên mục Hỏi - đáp

Đảng phí của đảng viên là người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn chỉ hưởng chế độ phu cấp và phụ cấp này không tính đóng bảo hiểm xã hội ?
Ở nơi tôi có chi bộ tự quy định 3 tháng mới sinh hoạt một lần vì cho rằng họp hằng tháng thì không có nội dung. Theo đó, có đảng viên đề nghị chỉ tháng nào sinh hoạt chi bộ thì mới phải đóng đảng phí, tháng nào không sinh hoạt thì không phải đóng đảng phí. Như vậy có đúng không?
Cán bộ kế toán của Văn phòng huyện ủy, văn phòng tỉnh ủy làm công tác thu, chi, trích nộp đảng phí có được hưởng các mức bồi dưỡng theo tinh thần Công văn số 828-CV/VPTW/nb, ngày 03-10-2011 của Văn phòng Trung ương Đảng hay không?
Về chủ thể kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm hiện nay có hai loại ý kiến, như sau: ý kiến thứ nhất cho rằng: chỉ có ủy ban kiểm tra các cấp mới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. ý kiến thứ hai cho rằng: cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đều có thể thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Vậy, ý kiến nào đúng?
Chi bộ tôi có 17 đảng viên chính thức. Tại hội nghị chi bộ đánh giá, xếp lại chất lượng đảng viên  cuối năm, có 1 đồng chí được miễn công tác và sinh hoạt đảng, 2 vắng mặt (có lý do) còn 14 đồng chí có mặt dự hội nghị. Khi biểu quyết phân loại chất lượng đảng viên, chi bộ có 2 loại ý kiến
Đồng chí K vào Đảng tháng 12-1946, được chuyển chính thức tháng 5-1947, mất ngày 4-2-2010. Theo quy định mới về cách tính tuổi đảng của đảng viên thì đồng chí K có được truy tặng Huy hiệu 65 tuổi Đảng không?
Việc ủy viên chuyên trách của ủy ban kiểm tra huyện ủy khi chuyển công tác khác vẫn thuộc đảng bộ huyện, có hai loại ý kiến như sau: ý kiến thứ nhất: khi ủy viên ban chuyên trách của ủy ban kiểm tra huyện ủy chuyển công tác sang lĩnh vực khác hoặc nghỉ lưu thì đương nhiên thôi chức ủy viên ủy ban kiểm tra; ý kiến thứ hai: chỉ thôi chức vụ ủy viên ủy ban kiểm tra khi cá nhân các đồng chí đó có đơn xin rút và được ban chấp hành đảng bộ huyện quyết định đồng ý cho rút thì mới thôi tham gia ủy ban kiểm tra. Vậy, ý kiến nào đúng?
Trang sau >>

 Thông tin mới

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: UBND Thành Phố Bảo Lộc.
Chịu trách nhiệm nội dung: Phòng Văn hóa và Thông tin 
Địa chỉ: Số 2 Hồng Bàng - Phường 1 - Thành phố Bảo Lộc
Điện thoại: 023.3864001 - 0263.3864022 - Fax: 0263.3865464 - 0623.3864022.  Email: vhttbaoloc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn baoloc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này