Giới thiệu HĐND 

Giới thiệu

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phùng Ngọc Hạp 

Chủ tịch HĐND

2

Bùi Văn Dũng

PCT

3

Nguyễn Quang Trung

Phó ban pháp chế

4

Võ thị Thu Nga

Phó ban KTXH
DANH SÁCH ĐBHĐND , NHIỆM KỲ 2016-2021

STT Họ và tên Số điện thoại Đơn vị
1 Lê Đình Ngọc  0919.195.262 Liên đoàn lao động TP Bảo Lộc 
2 Trịnh  Thế Thịnh 0918.776.083 UBND xã Lộc Nga
3 Nguyễn Quang Trung  0977.488.715 VP HĐND- UBND thành phố
4 Lê Trọng Chung  0633.601.048 VP HĐND- UBND thành phố
5 Lê Văn Hồng  0977.472.235 UBND xã Lộc Thanh 
6 LM. Phan Đào Thục 0908.033.021 Nhà thờ Tân Bình, Lộc Thanh 
7 Bùi Thanh Chung 0919.077.626 Phòng Kinh tế TP Bảo Lộc 
8 Nguyễn Minh Đạo 0907.369.179 HTX Nông nghiệp Hiệp Phát, P.Lộc Phát
9 Cao Thanh Liêm 0918.816.006 Mặt trận TP Bảo Lộc 
10 Phan Anh Tú  0918.249.270 UBND phường Lộc Phát
11 Nguyễn Nhị Đoài 0909.326.720 UBND phường Lộc Sơn
12 Phạm Thị Thanh Hương 0633.998.687 Phòng Giáo dục thành phố BL
13 Hoàng Bảo Nguyên 0909.644.688 UBMT thành phố BL
14 Nguyễn Minh Châu 0982.322.397 Ban Tổ chức Thành ủy
15 Nguyễn Văn Minh  0986.637.087 UBND phường  1
16 Lê Xuân Ngân 0982.045.045 Hội CCB thành phố 
17 Nghiêm Xuân Đức  0918. 423.163 VP HĐND- UBND thành phố
18 Trần Thúy Liễu 0975.418.602 Hội phụ nữ thành phố 
19 Võ Thị Thu Nga  0983.173.836 VP HĐND- UBND thành phố
20 Nguyễn Văn Trung 0127.3917.103 UBND phường 2
21 Bùi Văn Dũng  0985.422.442 VP HĐND- UBND thành phố
22 Phan Bá Tân 0938.578.174 UBND phường Blao
23 ĐĐ Thích Thanh Nhật 0913.647.683 Chùa Phước Thiện, Đường 1/5,Phường Blao
24 Lê Trọng Tuấn 0913.934.363 VP HĐND- UBND thành phố
25 Nguyễn Quốc Bắc  0913.865. 573 VP HĐND- UBND thành phố
26 Nguyễn Văn Khắc  0633.601.252 UBND phường Lộc Tiến
27 Vũ Hoàng Tập 0909.856.934 Thành Đoàn BL
28 Đinh Hữu Linh  0913. 125.125 Công an Thành phố BL
29 Lê Kim Hiền 0907.552.373 Cty Công trình Đô thị TP Bảo Lộc 
30 Nguyễn Việt Nam 0909.211.898 Phòng Tài chính- Kế hoạch TP Bảo lộc 
31 Nguyễn Văn Dũng  0907.040.003 UBND xã Đại Lào
32 Phùng Ngọc Hạp 0919.812.768 Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy Bảo Lộc 
33 Thân Nguyễn Vĩnh Thắng  0933.026.445 Thành Đoàn Bảo Lộc
34 Huỳnh Minh Chánh 0918.451.486 UBND xã ĐamBri
35 Lưu Minh Huyền 0975.382.007 Trường Trần Quốc Toản, xã Đamb'ri
36 Nguyễn Văn Mạnh 0987.031.934 Hội Nông dân thành phố Bảo Lộc