Hồ Đồng Nai 
          Ngồi trên xe chạy trên con đường quốc lộ, đến khi nào nhìn thấy cảnh quan của Hồ Đồng Nai này, là du khách đã đến khu vực trung tâm của thành phố Bảo Lộc. Giới thiệu một số hình ảnh Hồ Đồng Nai.