Skip navigation links
Trang chủ
Thành ủy
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Thông tin đầu tư
Dành cho du khách
Thư viện ảnh
Sơ đồ site
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử văn hóa
Dân tộc - Dân cư
Cơ sở hạ tầng
Tổng quan KT-XH
Dân tộc
Tin tức Sự kiện
Thành ủy Bảo Lộc
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Cải cách hành chính
AseanExpand Asean
Các phường xãExpand Các phường xã
Đài Truyền thanh - Truyền hình
Gương người tốt, việc tốtExpand Gương người tốt, việc tốt
Kho Bạc
Văn bản chỉ đạo
UBND tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Thông tin cần biết
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm ĐồngExpand Tỉnh Lâm Đồng
Sơ đồ site
Thông tin tuyên truyền
Thông tin bầu cử
Tiểu sử tóm tắt
Tin tức, hoạt động bầu cử
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Khoa học - Công Nghệ
Tin tức
Văn bản
Công khai ngân sách
Phổ biến pháp luật
noimg Số lượt truy cập

 Thủ tục đầu tư do UBND thành phố Bảo Lộc thực hiện

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 552 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai Thành phố: Kinh tế - Công thương
2 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Thành phố: Kinh tế - Công thương
3 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối vói cộng đồng dân cư thôn (của công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) Thành phố: Kinh tế - Lâm nghiệp
4 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân Thành phố: Kinh tế - Lâm nghiệp
5 Thẩm định và thông báo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hành năm Thành phố: Tài chính
6 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Thành phố: LĐTBXH
7 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền hàng năm của hộ gia đình, cá nhân. Thành phố : Tài nguyên và Môi trường
8 Bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Thành phố: Tài chính
9 Báo cáo kê khai tài sản nhà nước Thành phố: Tài chính
10 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường Thành phố: Nội vụ - Hội
11 Bổ sung hộ tịch. Cấp huyện : Hộ tịch
12 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Thành phố: LĐTBXH
13 Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện trong tỉnh Thành phố: Kinh tế - Nông nghiệp
14 Bố trí, ổn định dân cư trong huyện Thành phố: Kinh tế - Nông nghiệp
15 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc Thành phố: Giáo dục đào tạo
16 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản đã được Phòng Tư pháp chứng thực Thành phố: Tư pháp - Chứng thực - Phổ biến GDPL
17 Cấp bản sao từ sổ gốc Thành phố: Tư pháp - Chứng thực - Phổ biến GDPL
18 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Thành phố: Tư pháp - Chứng thực - Phổ biến GDPL
19 Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc Cấp huyện : Giáo dục và Đào tạo
20 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Thành phố: Kinh tế - Lâm nghiệp
21 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá Cấp huyện : Công thương
22 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Thành phố: LĐTBXH
23 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Thành phố: Kinh tế - Lâm nghiệp
24 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Thành phố: Kinh tế - Nông nghiệp
25 Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Cấp huyện : Nông lâm nghiệp

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: UBND Thành Phố Bảo Lộc.
Chịu trách nhiệm nội dung: Phòng Văn hóa và Thông tin 
Địa chỉ: Số 2 Hồng Bàng - Phường 1 - Thành phố Bảo Lộc
Điện thoại: 023.3864001 - 0263.3864022 - Fax: 0263.3865464 - 0623.3864022.  Email: vhttbaoloc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn baoloc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này