Tin trong huyện

Sáng ngày 31/3/2020 BCH Đoàn thanh niên thị trấn Lộc Thắng thành lập đội xung kích tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh covid - 19 trên địa bàn thị trấn.
Ngày 31/3/2019, Ủy b an MTTQ Vi t Nam huy ện Bảo Lâm ra lời kêu gọi đồng bào, n bộ , chiến sỹ, các tổ c hức, cơ quan, đơn vị do anh nghiệp, các tổ chức t ôn giáo trên địa bàn h uy ện tuân thủ các biện pháp phòng, chống l ây n h iễ m dịch b ện h 

Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với chủ đề “ Ngày đoàn viên – Ngày làm việc tốt”, Đoàn thanh niên huyện Bảo Lâm đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong ngày 26/3/2020.

Nhân kỉ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), các đồng chí lãnh đạo thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Huyện đoàn.
Sáng ngày 20/3/2020, Chi bộ Mặt trận tổ quốc và Đoàn thể huyện tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Trang sau >>