BCH Đảng bộ huyện Bảo Lâm khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Hoàng Trọng Hiền - Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phó Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

1. Đồng chí K' Lình

2.  Đồng chí Nguyễn Ngọc Nhi

3.  Đồng chí Nguyễn Trung Kiên

 

Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020

1. Đồng chí Hoàng Trọng Hiền

2.  Đồng chí K' Lình

3.  Đồng chí Nguyễn Ngọc Nhi

4.   Đồng chí Nguyễn Trung Kiên

5.  Đồng chí Bùi Hồng Sơn

6.  Đồng chí Phan Anh Tuấn

7.  Đồng chí Trần Văn Cảng

8.  Đồng chí Nguyễn Đức Loan

9.  Đồng chí Lê Văn Thơi

10.  Đồng chí Nguyễn Quang Thành

11.  Đồng chí Hoàng Thị Thu Hà

12.  Đồng chí Dương Văn Nghĩa

13.  Đồng chí Trương Hoài Minh

 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Lâm khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020

1.   Đồng chí Hoàng Trọng Hiền

2.    Đồng chí K’ Lình

3.    Đồng chí Nguyễn Ngọc Nhi

4.    Đồng chí Nguyễn Trung Kiên

5.    Đồng chí Bùi Hồng Sơn

6.    Đồng chí Phan Anh Tuấn

7.    Đồng chí Trần Văn Cảng

8.    Đồng chí Nguyễn Đức Loan

9.    Đồng chí Lê Văn Thơi

10.  Đồng chí Nguyễn Quang Thành

11.  Đồng chí Hoàng Thị Thu Hà

12.  Đồng chí Dương Văn Nghĩa

13.  Đồng chí Trương Hoài Minh

14.  Đồng chí Vũ Thanh Bảy

15.  Đồng chí Nguyễn Thị Duyên

16.  Đồng chí Hoàng Ngọc Khuyên

17.  Đồng chí Nguyễn Văn Yỵ

18.  Đồng chí Trần Hữu Du

19.  Đồng chí Lê Đức

20.  Đồng chí Nguyễn Trung Thành

21.  Đồng chí Nguyễn Văn Tiến

22.  Đồng chí Dương Hữu Chánh

23.  Đồng chí Bùi Xuân Quý

24.  Đồng chí Phan Anh Tuấn

25.  Đồng chí Ngô Minh Chánh

26.  Đồng chí Võ Hữu Hỷ

27.  Đồng chí Dương Hoài Xuân

28.  Đồng chí Vũ Thị Thanh Lý

29.  Đồng chí Đồng Văn Trường

30.  Đồng chí Trần Thị Kim Quý

31.  Đồng chí Nguyễn Văn Đức

32.  Đồng chí Đậu Văn Xuân

33.  Đồng chí Trần Văn Tuấn

34.  Đồng chí Phạm Dũng

35.  Đồng chí Trịnh Văn Thảo

36.  Đồng chí K' Huy

37.  Đồng chí Nguyễn Đình Bình

38.  Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn

39.  Đồng chí Võ Thị Viết Kha

40.  Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Phúc

41.  Đồng chí Trần Viết Cường

42.  Đồng chí Long Văn Thành

            43.  Đồng chí Trần Tô Nhân

* Ngày 11/7/2016, tại Quyết định số 253-QĐ/TU đồng chí Hoàng Trọng Hiền - Nguyên ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa VIII được luân chuyển và tham Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thay đồng chí Nguyễn Văn Triệu luân chuyển về làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.