Văn bản QPPL

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 462 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
367/BDT 23/12/2019 Thông báo nhu cầu rút tiền mặt
447/BDT-VP 27/11/2019 V/v danh sách cán bộ, công chức tham gia trả lời phiếu điều tra XHH xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2019
446/BDT-CSTTĐB 26/11/2019 V/v chuẩn bị nội dung và trả lời phỏng vấn làm phim phóng sự tuyên truyền thực hiện Đề án 498/CP
443/TB-BDT 25/11/2019 V/v Thông báo lịch kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chương trình 135 (đợt 1)
441/BC-BDT 25/11/2019 V/v Báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
437/BC-BDT 25/11/2019 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019
445/BDT-VP 25/11/2019 V/v Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại năm 2019 và Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2020
444/BDT-VP 25/11/2019 V/v cử CBCC tham gia lớp tập huấn cho báo cáo viên, giảng viên
440/TTr-BDT 25/11/2019 V/v Công bố quyết định thanh tra
439/BDT-CSTTĐB 25/11/2019 V/v đề nghị giúp đỡ đoàn đại biểu người có uy tín huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng tham quan học tập kinh nghiệm
438/BDT-CSTTĐB 25/11/2019 V/v phân công CB, CC phối hợp với Viện Nghiên cứu hệ gen
442/BDT-VP 25/11/2019 V/v chuẩn bị cho công tác tổng kết năm 2019
436/BC-BCĐ 21/11/2019 Báo cáo kết quả Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ III - năm 2019
435/BC-BDT 21/11/2019 Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2019
433/BC-BDT 20/11/2019 Báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính và văn bản QPPL năm 2019
432/BDT-KHTH 20/11/2019 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
434/BDT 20/11/2019 V/v nhận xét cán bộ, công chức
431/BDT-VP 19/11/2019 V/v đôn đốc công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan
430/BDT-VP 18/11/2019 V/v cử lãnh đạo tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng
429/BC-BDT 15/11/2019 Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
428/BDT-VP 14/11/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020
427/GM-BDT 14/11/2019 Giấy mời "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025"
426/BDT-VP 13/11/2019 V/v cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản năm 2019
425/BDT-CCTTĐB 13/11/2019 V/v kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Đề án 498/CP và QĐ 12/2018/QĐ-TTg của KH năm 2018 và 2019
424/BC-BDT 12/11/2019 Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Previous Page 1-25 Next Page